Η πλαστική χειρουργική είναι η ειδικότητα που συνέχεια αναζητεί και ανακαλύπτει, μέσω της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών, καινούριες μεθόδους και βελτιώνει τις παλαιές.

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί ανακαλύπτουν νέες μεθόδους που βελτιώνουν τις ουλές και μειώνουν την μετεγχειρητική νοσηλεία. Είναι η πρώτη χειρουργική ειδικότητα που εφήρμοσε τις επεμβάσεις με νοσηλεία μίας ημέρας.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους Πλαστικούς Χειρουργούς είναι ελεγμένα από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς Ελέγχου του κόσμου. Επίσης, σε διαρκή βάση ερευνούν τα μυστικά διαφόρων παραγόντων, ώστε να τα εφαρμόσουν στην πράξη προς όφελος των ασθενών τους.

Η νέα δεκαετία θα είναι ενδιαφέρουσα με τις εφαρμογές μεταμόσχευσης λίπους, μεταμόσχευσης προσώπου, των βλαστοκυττάρων και της επούλωσης τραυμάτων.

Η ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον ευκολότερη μέσω του διαδικτύου και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται εφαρμόζονται άμεσα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. προσφέρουν νέα ζωή στα θύματα τροχαίων, εργατικών, καθημερινών ατυχημάτων και εγκαυμάτων.