Τοποθεσία

Hilton Αθήνα
ΑΘΗΝΑ

Euraps 2020 - POSTPONED

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 - Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

Γενικού Ενδιαφέροντος

EURAPS 2020

28-30 Μαΐου 2020

Τοπος Hilton Αθήνα

Euraps 2020

31st Euraps Registrations