Τοποθεσία

Divani Caravel Αθήνα
Athens

6th NASCE / UEMS Scientific and Business Meeting - New Frontiers in Open Innovation

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 - Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

Συνέδρια

6th NASCE / UEMS Scientific and Business Meeting

                                     10-12 Νοεμβρίου 2021

                                           Τόπος DIVANI CARAVEL ΑΘΗΝΑ