• Νοσοκομεία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

Διεύθυνση:Σισμανόγλου 45, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Τηλ.:25310 57100
Fax: