• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΤΕΛΛΙΔΟΥ Μαρία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα: Ελλάδα
 • Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 • Ιατρείο

 • Πόλη Ιατρείου: ΑΘΗΝΑ
 • Διεύθυνση Ιατρείου: Μιχαλακοπούλου 196
 • ΤΚ Ιατρείου: 115 27
 • Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 77 03 794
 • Fax Ιατρείου: 210 77 03 794
 • Νοσοκομείο/Κλινική

 • Επικοινωνία

 • Στοιχεία Βιογραφικού