Βοήθεια στη λειτουργία του ιστότοπου

Το άρθρο αυτό σας δίνει χρήσιμες οδηγίες για την πλοήγηση στον ιστότοπο.

Πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Θα βρείτε πληροφορίες για την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ). Ανάμεσα σε αυτές:

  • Η Εταιρεία: Σύντομο ιστορικό της ΕΕΠΕΑΧ
  • Διοικητικό Συμβούλιο: Οι πλαστικοί χειρούργοι που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΠΕΑΧ
  • Καταστικό: Το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ. Ενημερωθείτε για το σκοπό, την αποστολή και τις διαδικασίες της ΕΕΠΕΑΧ
  • Όργανα της ΕΕΠΕΑΧ: Ενημερωθείτε για τα όργανα και τις ομάδες εργασίας της ΕΕΠΕΑΧ
  • Βραβεία: Τα βραβεία που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε μέλη της εταιρείας
  • Ανακοινώσεις: Εδώ θα βρείτε χρήσιμες ανακοινώσεις της εταιρείας
  • Πώς γίνομαι μέλος της ΕΕΠΕΑΧ: Πληροφορίες για το πως ένας πλαστικός χειρούργος μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕΠΕΑΧ

 

Πλαστικοί Χειρούργοι, μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

Από το μενού "Μέλη", μπορείτε να βρείτε όλους τους πλαστικούς χειρούργους που είναι μέλη της ΕΕΠΕΑΧ. Οι πλαστικοί χειρούργοι εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει της πόλης στην οποία αναζητάτε πλαστικό χειρούργο.

Για κάθε πλαστικό χειρούργο, δίνονται πληροφορίες σχετικά με το ιατρείο ή/και το νοσοκομείο/κλινική στο οποίο χειρουργεί. Επίσης δίδονται στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, διεθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ιστότοπος (web site) εάν υπάρχει.

 

Πληροφορίες για Πλαστικές Επεμβάσεις

Θα βρείτε πληροφορίες για τις διάφορες πλαστικές επεμβάσεις. Οι πλαστικές επεμβάσεις χωρίζονται σε:

 

Μονάδες πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής σε Κρατικά Νοσοκομεία

Στην ενότητα "Νοσοκομεία", μπορείτε να βρείτε τα κρατικά νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής.

 

Πληροφορίες για Συνέδρια, Εκπαίδευση και Επιστημονικές εργασίες

Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους πλαστικούς χειρούργους. Μπορούν να ενημερωθούν για συνέδρια, εκπαιδεύσεις και υποβολή επιστημονικών εργασιών. Η παρουσία των πληροφοριών γίνεται ημερολογιακά μέσω της Ατζέντας.