Χρήσιμες Συμβουλές για την Επιλογή Πλαστικού Χειρούργου

Οι τεχνητές προθέσεις και τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται στο ανθρώπινο σώμα ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων ιατρικών εμφυτευμάτων ή προθέσεων.