Οι τεχνητές προθέσεις και τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται στο ανθρώπινο σώμα ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων ιατρικών εμφυτευμάτων ή προθέσεων.

Τα ιατρικά εμφυτεύματα ή προθέματα είναι συσκευές ή ακόμη και ιστοί που τοποθετούνται μέσα ή στην επιφάνεια του σώματος.

Πολλά εμφυτεύματα είναι προσθετικά, που προορίζονται για την αντικατάσταση ελλειμμάτων τμημάτων του σώματος ενώ άλλα παρέχουν συνεχή ή διαλείπουσα φαρμακευτική αγωγή, παρακολουθούν τις λειτουργίες του σώματος, παρέχουν υποστήριξη σε όργανα και ιστούς ή υποκαθιστούν λειτουργίες.

Μερικά εμφυτεύματα ή προθέματα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, οστά ή άλλους ιστούς του σώματος και άλλα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, πλαστικό, σιλικόνη ή άλλα υλικά.

Τα εμφυτεύματα μπορεί να είναι μόνιμα ή να αφαιρούνται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Για παράδειγμα, οι αγγειακές ενδοπροσθέσεις (stents) ή τα εμφυτεύματα ισχίου προορίζονται να είναι μόνιμα. Αλλά οι βίδες σε κατάγματα ή οι καθετήρες χημειοθεραπείας (ports) μπορούν να αφαιρεθούν όταν δεν απαιτούνται πλέον.

Όπως είναι φανερό, τα ιατρικά εμφυτεύματα ως τεχνητές κυρίως συσκευές και παρά την συνεχή προσπάθεια των εταιρειών για τη χρήση όσο πιο δυνατόν ουδέτερων και αδρανών υλικών μπορεί να έχουν κάποιους κινδύνους.

Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι περιεγχειρητικοί κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση τους, να υπάρξει κάποια φλεγμονή ή το εμφύτευμα λόγω κάποιου τεχνικού σφάλματος να αποτύχει στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μερικοί άνθρωποι έχουν επίσης αλλεργικές ή ανοσολογικές αντιδράσεις στα υλικά που χρησιμοποιούνται στα εμφυτεύματα.

Με τον καιρό, το εμφύτευμα σας μπορεί επίσης να μετακινηθεί, να σπάσει ή να σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Εάν συμβεί αυτό, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον χειρουργική επέμβαση για την επισκευή ή την αντικατάσταση του εμφυτεύματος.

Σε κάθε χρήση ιατρικού εμφυτεύματος θα πρέπει να απαντούνται τα κάτωθι ερωτήματα:

  • Το εμφύτευμα να είναι μόνιμο ή αφαιρούμενο;
  • Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει και ποιοί παράγοντες επηρρεάζουν την λειτουργικότητα του;
  • Από ποιο υλικό είναι το εμφύτευμα; Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε αλλεργικοί σε κανένα από τα συστατικά του εμφυτεύματος.
  • Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές και ποιά τα ποσοστά τους; Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε τους κινδύνους της χειρουργικής επέμβασης, της μόλυνσης, και της πιθανής αστοχίας υλικού.
  • Ποια είναι τα οφέλη της διαδικασίας; Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε πώς η συσκευή θα σας ωφελήσει και θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής σας.

Ενθέματα μαστού

Με βάση τα προαναφερθέντα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως και τα ενθέματα μαστού ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σε σχέση με την λειτουργικότητα τους και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Τα τελευταία χρόνια τα ενθέματα μαστού κατασκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και ελέγχονται από διεθνείς οργανισμούς για την βιοσυμβατότητα τους.

Όπως όμως όλα τα εμφυτεύματα έτσι και τα ενθέματα μαστού έχουν πιθανότητες επιπλοκών και αποτυχίας. Κατά καιρούς αναφέρονται περιστατικά με ενθέματα που είτε δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν γίνεται σωστή χρήση τους ή υπάρχει αστοχία υλικού ή μπορεί να προκαλούν μια ανοσολογική αντίδραση όπως μπορεί να συμβεί σε κάθε τεχνητό υλικό.

Αυτό που έχει σημασία για τους ασθενείς είναι η σωστή ενημέρωση από τον γιατρό τους και η ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων. Η χρήση των ενθεμάτων μαστού (σιλικόνης, πολυουρεθάνης κ.ά) χρησιμοποιείται είτε για την διόρθωση της μικρομαστίας είτε για την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή αλλά και άλλων συγγενών ανωμαλιών.

Συζητείστε με τον γιατρό σας σχετικά με την χειρουργική τεχνική και επιλέξτε το ένθεμα σας με βάση την αξιοπιστία της εταιρείας που το παρέχει.

Στο βωμό του κόστους μην θυσιάσετε το υλικό που θα βάλετε μέσα στον οργανισμό σας για χρόνια. Επίσης, με τη βοήθεια του ιατρού σας θα πρέπει κατά το δυνατόν να σιγουρευτείτε ότι το όφελος και οι προσδοκίες σας είναι σαφώς μεγαλύτερα από την όποια πιθανότητα αποτυχίας εξασφαλίζοντας και τα βήματα που θα ακολουθηθούν σε περίπτωση που αυτό συμβεί.

Η αναφορά αυτού του άρθρου στους πιθανούς κινδύνους έχει ως σκοπό την σωστή ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με τις πιθανότητες επιπλοκών τεχνητών υλικών.

Στον αντίποδα βέβαια, σχετικά με τα ενθέματα μαστού εκτιμάται ότι έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως δέκα και πλέον εκατομμύρια επεμβάσεις στις οποίες τα ποσοστά επιπλοκών εφόσον γίνει σωστή επιλογή του ενθέματος και με τη σωστή χειρουργική τεχνική είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η τοποθέτηση των ενθεμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους Πλαστικούς χειρουργούς και όχι από ιατρούς που στην ειδικότητα τους δεν έχουν εκπαιδευθεί στο αντικείμενο αυτό, αν θέλετε να αποφύγετε επιπλοκές.

Η ασφάλεια της επιλογής σας αυξάνεται όταν επιλέγετε μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής τα οποία είναι όλοι πιστοποιημένοι Πλαστικοί Χειρουργοί.