• Νοσοκομεία

Νομός Έβρου

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Έβρου (Αλεξανδρούπολη).