• Νοσοκομεία

Νοσοκομεία

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάποια στοιχεία σχετικά με τους αναφερόμενους ιατρούς και τις θέσεις που καταλαμβάνουν μπορεί να μην είναι ακριβή καθώς υπάρχουν συχνές εξελίξεις.

Επίσης, πολλές ιδιωτικές κλινικές έχουν τμήματα Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής και συνεργαζόμενους Πλαστικούς Χειρουργούς.

Υποκατηγορίες

Νομός Αττικής (14)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Κηφισιά).

Προβολή άρθρων...

Νομός Θεσσαλονίκης (5)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Θεσσαλονίκης.

Προβολή άρθρων...

Νομός Αχαίας (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Αχαίας.

Προβολή άρθρων...

Νομός Μαγνησίας (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Μαγνησίας (Βόλος).

Προβολή άρθρων...

Νομός Ιωαννίνων (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ιωαννίνων (Ιωάννινα).

Προβολή άρθρων...

Νομός Έβρου (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Έβρου (Αλεξανδρούπολη).

Προβολή άρθρων...

Νομός Χανίων (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Χανίων (Κρήτη).

Προβολή άρθρων...

Νομός Ροδόπης (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή).

Προβολή άρθρων...

Νομός Ηρακλείου (1)

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ηρακλείου (Κρήτη).

Προβολή άρθρων...