• Νοσοκομεία

Νομός Ηρακλείου

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ηρακλείου (Κρήτη).