Για να γίνετε Τακτικό μέλος της ΕΕΠΕΑΧ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη από 2 Τακτικά Μέλη της Εταιρίας (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Τίτλος Ειδικότητας
  4. Πιστοποιητικό Ιατρικού Συλλόγου
  5. 1 φωτογραφία

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρίας:
Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Μέγαρο Ατρίνα, Κτήριο Β, 2ος Όροφος

Για να γίνετε Πάρεδρο μέλος της ΕΕΠΕΑΧ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Νοσοκομείου (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας)
  2. Να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόμενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική
  3. Βιογραφικό Σημείωμα

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρίας:
Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Μέγαρο Ατρίνα, Κτήριο Β, 2ος Όροφος

Αιτήσεις

Αίτηση Τακτικού Μέλους (.doc)

Αίτηση Πάρεδρου Μέλους (.doc)