Επεμβάσεις Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής

Οι επεμβάσεις επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής πραγματοποιούνται για τη διόρθωση ανωμαλιών του σώματος που οφείλονται σε εκ γενετής καταστάσεις, τραύματα, ατυχήματα, μολύνσεις, όγκους ή ασθένειες.

Πραγματοποιούνται για να αποκαταστήσουν τις φυσιολογικές λειτουργίες ή να προσεγγίσουν τη φυσιολογική εμφάνιση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επεμβάσεις της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής από τις επεμβάσεις της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.

μελάνωμα

Μελάνωμα, κακοήθες μελάνωμα ή δερματικό μελάνωμα, είναι τρεις από τις ονομασίες, που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα είδος καρκινικού όγκου νευρο-εξωδερμικής προέλευσης, που ξεκινάει από τα μελανινοκύτταρα.

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή πραγματοποιείται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται αφαίρεση του μαστού.

Το έγκαυμα είναι μια πάθηση η οποία προκαλεί τοπική βλάβη στους ιστούς αλλά ιδιαίτερα σε μεγάλης έκτασης και βάθους εγκαύματα, προκαλεί βλάβες σε εσωτερικά όργανα, διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού και ενίοτε μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μελών (δάχτυλα, χέρια, πόδια κτλ) ή και στην απώλεια της ζωής.

Το χέρι και γενικότερα το άνω άκρο αποτελεί μια ανατομική περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πλαστική Χειρουργική.

Στον ανθρώπινο οργανισμό είναι δυνατόν να αναπτυχθούν όγκοι στο δέρμα αλλά και στα μαλακά μόρια (λίπος, μύες) όπως και στο υπόλοιπο σώμα.

Με τον όρο συγγενείς ανωμαλίες εννοούμε τις ανατομικές ή / και λειτουργικές διαταραχές με τις οποίες γεννιέται ένα μωρό.

Τα τραύματα στον ανθρώπινο οργανισμό ποικίλουν στο είδος και στην έκταση τους και μπορεί να είναι από μια απλή εκδορά έως βαθιά τραύματα με καταστροφή ιστών, απώλεια μελών ή ακόμη και της ίδιας της ζωής.