Το έγκαυμα είναι μια πάθηση η οποία προκαλεί τοπική βλάβη στους ιστούς αλλά ιδιαίτερα σε μεγάλης έκτασης και βάθους εγκαύματα, προκαλεί βλάβες σε εσωτερικά όργανα, διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού και ενίοτε μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μελών (δάχτυλα, χέρια, πόδια κτλ) ή και στην απώλεια της ζωής.

Η αντιμετώπιση από την αρχή, του ασθενούς με έγκαυμα, από εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του διότι προλαμβάνονται ουλές που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ιδιαίτερα στην κινητικότητα αλλά αυξάνονται και οι πιθανότητες διατήρησης των μελών του και της ίδιας του της ζωής. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η αποφυγή της διατάραξης της λειτουργικότητας και η εγκατάσταση δύσμορφων ουλών, ο Πλαστικός Χειρουργός μπορεί σε δεύτερο χρόνο να βελτιώσει την εμφάνιση των ουλών αυτών αλλά και να αντιμετωπίσει ρικνώσεις ιδιαίτερα στις περιοχές των αρθρώσεων καθώς και να αποκαταστήσει πιθανά ελλείμματα.

Σε μεγάλα εγκαύματα κρίνεται επιβεβλημένη η εισαγωγή του ασθενούς σε μονάδα εγκαυμάτων όπου ο ασθενής θα υποστηριχθεί κυρίως με χορήγηση υγρών και παραγώγων αίματος και θα αντιμετωπισθεί και χειρουργικά.

Προεγχειρητικά, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τον Πλαστικό Χειρουργό σας για:

 • Το ιατρικό ιστορικό σας
 • Τυχόν παθήσεις, αλλεργίες σε φάρμακα
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλκοόλ, κάπνισμα
 • Προηγούμενες επεμβάσεις
 • Πιθανούς παράγοντες κινδύνου
 • Τις χειρουργικές επιλογές σας ανάλογα με την μέθοδο
 • Τα πιθανά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, συνήθως λαμβάνονται προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας της επέμβασης σας και να λύσετε όλες τις απορίες με τον Πλαστικό Χειρουργό σας έχοντας κατά νου ότι θα υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση για την επέμβαση σας θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπική χωρίς να επηρεάζεστε από το περιβάλλον σας ή συγκεκριμένες καταστάσεις του προσωπικού σας βίου και να έχετε κατανοήσει πλήρως τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Στην περίπτωση του εκτεταμένου εγκαύματος βέβαια οι επεμβάσεις στην αρχική φάση είναι σχεδόν μονόδρομος και διαφορετικές επιλογές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργικότητα των μελών του σώματος σας ή και την ίδια σας την ζωή. Μην ξεχνάτε ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε είναι χειρουργική, περιλαμβάνει επιπλέον ουλές και οι προσδοκίες σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές έχοντας στον αντίποδα τον λόγο για τον οποίο θα προβείτε σε αυτή την επέμβαση και το προσδοκώμενο όφελος. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας βοηθήσει σε αυτό, αναλύοντας σας επακριβώς τα βήματα της επέμβασης αυτής καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για την λήψη της απόφασης σας και κυρίως για την αντιμετώπιση των ουλών μετά την οξεία φάση του εγκαύματος, θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τα παρακάτω:

 • Είστε όντως Πλαστικός Χειρουργός με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής;
 • Είμαι καλός/καλή υποψήφιος/α για αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη γενική κατάσταση της υγείας μου και με βάση το πρόβλημά μου;
 • Πού και πώς θα πραγματοποιήσετε την επέμβαση μου;
 • Τι χειρουργική τεχνική συνιστάται για μένα;
 • Πόσο καιρό ανάρρωσης υπολογίζετε μετεγχειρητικά, και τι είδους βοήθεια θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μου;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία μου;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιπλοκές;
 • Πώς επηρεάζεται το αποτέλεσμα και η υγεία μου με την πάροδο του χρόνου;
 • Πότε μπορώ να επανέλθω στην καθημερινή μου δραστηριότητα και στην σωματική άσκηση;

Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ρύθμιση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της διατροφής σας καθώς και διακοπή του καπνίσματος.

Διεγχειρητικά

 1. Αναισθησία
  Το είδος αναισθησίας ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης. Μπορεί να είναι από τοπική για μια αφαίρεση μιας μικρής ουλής έως γενική ή και συνδυασμένη για πιο σοβαρές περιπτώσεις.
 2. Τομές και επέμβαση
  Σε μικρής έκτασης βλάβες οι τομές μπορεί να είναι όσο το μήκος της βλάβης. Σε μεγάλης όμως έκτασης βλάβες μπορεί να χρειαστεί μετά την εκτομή της εγκαυματικής περιοχής ή της ουλής, μεταμόσχευση δέρματος, τοποθέτηση καλλιεργημένου ή τεχνητού δέρματος, εφαρμογή τεχνικών διάτασης υγιούς δέρματος ή και μεταφορά υγιών ιστών από γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές του σώματος.
 3. Συρραφή
  Η συρραφή των τραυμάτων ή των μεταμοσχευθέντων ιστών μπορεί να γίνει με κάθε είδος ραμμάτων ή μεταλλικών clips. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μη απορροφήσιμα ράμματα ή clips αυτά στη συνέχεια αφαιρούνται.

Μετεγχειρητικά

Μετά την επέμβαση ακολουθεί επίδεση των τραυμάτων και στην περίπτωση μεταμόσχευσης και της δότριας χώρας. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση παροχετεύσεων για τη συλλογή των υγρών.

Θα πρέπει να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος και μετέπειτα των ουλών, τη φαρμακευτική αγωγή, και για τις επισκέψεις που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά για την παρακολούθηση της επέμβασης από τον πλαστικό χειρουργό σας καθώς και για την ατομική σας υγιεινή, την επανέναρξη της σωματικής άσκησης και την σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη και η χρήση εξατομικευμένων ελαστικών ναρθήκων.