• Νοσοκομεία

Νομός Αχαίας

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Αχαίας.