Τα τραύματα στον ανθρώπινο οργανισμό ποικίλουν στο είδος και στην έκταση τους και μπορεί να είναι από μια απλή εκδορά έως βαθιά τραύματα με καταστροφή ιστών, απώλεια μελών ή ακόμη και της ίδιας της ζωής.

Η αρχική αντιμετώπιση του τραύματος λαμβάνει συνήθως χώρα σε τμήμα επειγόντων περιστατικών όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η παρουσία του Πλαστικού Χειρουργού. Ο Πλαστικός Χειρουργός, επίσης, θα επανορθώσει σε δεύτερο χρόνο και στο μέγιστο δυνατό, τυχόν ελλείμματα αλλά και θα βελτιώσει τις μετατραυματικές ουλές που πολλές φορές εκτός από την αισθητική αποκατάσταση χρειάζεται να επιλυθούν και λειτουργικά προβλήματα.

Προεγχειρητικά, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τον Πλαστικό Χειρουργό σας για:

 • Το ιατρικό ιστορικό σας
 • Τυχόν παθήσεις, αλλεργίες σε φάρμακα
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλκοόλ, κάπνισμα
 • Προηγούμενες επεμβάσεις
 • Πιθανούς παράγοντες κινδύνου
 • Τις χειρουργικές επιλογές σας ανάλογα με την μέθοδο
 • Τα πιθανά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, συνήθως λαμβάνονται προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας της επέμβασης σας και να λύσετε όλες τις απορίες με τον Πλαστικό Χειρουργό σας έχοντας κατα νου ότι θα υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση για την επέμβαση σας θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπική χωρίς να επηρρεάζεστε από το περιβάλλον σας ή συγκεκριμένες καταστάσεις του προσωπικού σας βίου και να έχετε κατανοήσει πλήρως τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Στην περίπτωση των εκτεταμένων τραυμάτων βέβαια οι επεμβάσεις στην αρχική φάση είναι σχεδόν μονόδρομος και διαφορετικές επιλογές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργικότητα των μελών του σώματος σας ή και την ίδια σας την ζωή. Μην ξεχνάτε ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε είναι χειρουργική, μπορεί να περιλαμβάνει και επιπλέον ουλές σε κάποιες περιπτώσεις και οι προσδοκίες σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές έχοντας στον αντίποδα τον λόγο για τον οποίο θα προβείτε σε αυτή την επέμβαση και το προσδοκόμενο όφελος.Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας βοηθήσει σε αυτό, αναλύοντας σας επακριβώς τα βήματα της επέμβασης αυτής καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για την λήψη της απόφασης σας και κυρίως για την αντιμετώπιση των ουλών και των ελλειμμάτων μετά την οξεία φάση του τραύματος, θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τα παρακάτω:

 • Είστε όντως Πλαστικός Χειρουργός με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής;
 • Είμαι καλός/καλή υποψήφιος/α για αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη γενική κατάσταση της υγείας μου και με βάση το πρόβλημά μου;
 • Πού και πώς θα πραγματοποιήσετε την επέμβαση μου;
 • Τι χειρουργική τεχνική συνιστάται για μένα;
 • Πόσο καιρό ανάρρωσης υπολογίζετε μετεγχειρητικά, και τι είδους βοήθεια θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μου;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία μου;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιπλοκές;
 • Πώς επηρρεάζεται το αποτέλεσμα και η υγεία μου με την πάροδο του χρόνου;
 • Πότε μπορώ να επανέλθω στην καθημερινή μου δραστηριότητα και στην σωματική άσκηση;

Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ρύθμιση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της διατροφής σας καθώς και διακοπή του καπνίσματος.

Διεγχειρητικά

 1. Αναισθησία
  Το είδος αναισθησίας ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης. Μπορεί να είναι από τοπική για μια απλή συρραφή ενός μικρού τραύματος έως γενική ή και συνδυασμένη για πιο σοβαρές περιπτώσεις.
 2. Τομές και επέμβαση
  Σε μικρής έκτασης βλάβες όπως για παράδειγμα η αφαίρεση μιας ουλής, οι τομές μπορεί να είναι όσο το μήκος της βλάβης . Σε μεγάλης όμως έκτασης βλάβες μπορεί να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος, τοποθέτηση τεχνητού δέρματος, εφαρμογή τεχνικών διάτασης υγιούς δέρματος, εφαρμογή τεχνικών επούλωσης σε βάθος χρόνου ή ακόμα και μεταφορά υγιών ιστών από γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές του σώματος.
 3. Συρραφή
  Η συρραφή των τραυμάτων ή των μεταμοσχευθέντων ιστών μπορεί να γίνει με κάθε είδος ραμμάτων ή μεταλλικών clips. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μη απορροφήσιμα ράμματα ή clips αυτά στη συνέχεια αφαιρούνται.

Μετεγχειρητικά

Μετά την επέμβαση ακολουθεί επίδεση των τραυμάτων και στην περίπτωση μεταμόσχευσης και της δότριας χώρας. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση παροχετεύσεων για τη συλλογή των υγρών.

Θα πρέπει να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος και μετέπειτα των ουλών, τη φαρμακευτική αγωγή, και για τις επισκέψεις που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά για την παρακολούθηση της επέμβασης από τον πλαστικό χειρουργό σας καθώς και για την ατομική σας υγιεινή, την επανέναρξη της σωματικής άσκησης και την σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη και η χρήση εξατομικευμένων ελαστικών ναρθήκων.