Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή πραγματοποιείται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται αφαίρεση του μαστού.

Τα αίτια είναι κυρίως ογκολογικά. Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση είτε στον ίδιο χρόνο με την αφαίρεση του μαστού ή μεταγενέστερα. Η επιλογή εξαρτάται από τον τύπο της νόσου, την ανατομία της ασθενούς, την ανάγκη ή όχι για χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή ακτινοβολίες καθώς και την επιθυμία της ασθενούς.

Προεγχειρητικά, με τον Πλαστικό Χειρουργό σας θα συζητήσετε για:

  • Το ιατρικό ιστορικό σας
  • Τυχόν παθήσεις, αλλεργίες σε φάρμακα
  • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλκοόλ, κάπνισμα
  • Προηγούμενες επεμβάσεις
  • Πιθανούς παράγοντες κινδύνου
  • Τις χειρουργικές επιλογές σας ανάλογα με την μέθοδο
  • Τα πιθανά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, συνήθως λαμβάνονται προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας της επέμβασης σας και να λύσετε όλες τις απορίες με τον Πλαστικό Χειρουργό σας έχοντας κατά νου ότι θα υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση για την βελτίωση του σώματος σας. Η απόφαση για την επέμβαση σας θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπική χωρίς να επηρεάζεστε από το περιβάλλον σας ή συγκεκριμένες καταστάσεις του προσωπικού σας βίου. Μην ξεχνάτε ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε είναι χειρουργική, περιλαμβάνει ουλές και οι προσδοκίες σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας βοηθήσει σε αυτό, αναλύοντας σας επακριβώς τα βήματα της επέμβασης αυτής καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για την λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τα παρακάτω:

  • Είστε όντως Πλαστικός Χειρουργός με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής;
  • Είμαι καλός/καλή υποψήφιος/α για αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη γενική κατάσταση της υγείας μου και με βάση το πρόβλημά μου;
  • Πού και πώς θα πραγματοποιήσετε την επέμβαση μου;
  • Τι χειρουργική τεχνική συνιστάται για μένα;
  • Πόσο καιρό ανάρρωσης υπολογίζετε μετεγχειρητικά, και τι είδους βοήθεια θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μου;
  • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία μου;
  • Πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιπλοκές;
  • Πώς επηρεάζεται το αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου;
  • Πότε μπορώ να επανέλθω στην καθημερινή μου δραστηριότητα και στην σωματική άσκηση;

Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ρύθμιση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της διατροφής σας καθώς και διακοπή του καπνίσματος.

Διεγχειρητικά

Η επεμβάσεις της αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) στις επεμβάσεις με διάταση του δέρματος και χρήση ενθεμάτων σιλικόνης και β) στις επεμβάσεις με μεταφορά τμημάτων από άλλες περιοχές του ίδιου του οργανισμού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Αναισθησία
    Η αναισθησία που χορηγείται είναι γενική
  2. Τομές και επέμβαση
    Στην περίπτωση που επιλεχθεί η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης προηγείται η τοποθέτηση προσωρινών ενθεμάτων που ονομάζονται διατατήρες από την ίδια τομή είτε στον ίδιο χρόνο ή αργότερα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν κατευθείαν και οι τελικές σιλικόνες χωρίς να έχει προηγηθεί διάταση.
    Σε δεύτερο χρόνο και αφού ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται έγχυση με φυσιολογικό ορό, για να γίνει διάταση του δέρματος, αφαιρούνται πάλι από την ίδια τομή τα προσωρινά ενθέματα και τοποθετούνται τα μόνιμα.
    Στην περίπτωση που επιλεχθεί η αποκατάσταση με μεταφορά τμημάτων από άλλες περιοχές του σώματος τότε πραγματοποιούνται τομές στην περιοχή από όπου θα ληφθεί το μόσχευμα. Οι συνηθέστερες περιοχές είναι η κοιλιά, η ράχη, ο γλουτός και ο μηρός. Έπειτα, το μόσχευμα μεταφέρεται στην περιοχή του μαστού που έχει αφαιρεθεί είτε έχοντας αποκοπεί από την κοίτη του και στη συνέχεια επανασυνδεθεί, με τη χρήση μικροσκοπίου, στη νέα του θέση ή χωρίς να κοπεί από την κοίτη του. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί οι δύο μέθοδοι να συνδυαστούν. Σε μελλοντική επέμβαση μικρότερης βαρύτητας δημιουργούνται νεοθηλές, πιθανή επέμβαση συμμετρίας στον άλλον μαστό και αργότερα ακολουθεί tattoo για τον χρωματισμό της περιοχής. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η κοιλιά, ως η περιοχή από όπου θα ληφθεί το μόσχευμα, τότε η ασθενής επωφελείται με μία κοιλιοπλαστική.
  3. Συρραφή
    Η συρραφή των τομών πραγματοποιείται συνήθως με απορροφήσιμα ράμματα. Όταν χρησιμοποιηθούν μη απορροφήσιμα ράμματα τότε αυτά αφαιρούνται σε 10-15 ημέρες. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η χρήση παροχετεύσεων για την αποβολή των υγρών

Μετεγχειρητικά

Μετά την επέμβαση ακολουθεί επίδεση των μαστών και στην περίπτωση μεταμόσχευσης και της δότριας χώρας. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών ελαστικών ζωνών και ειδικών στηθόδεσμων.

Θα πρέπει να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος, τη φαρμακευτική αγωγή, και για τις επισκέψεις που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά για την παρακολούθηση της επέμβασης από τον πλαστικό χειρουργό σας καθώς και για την ατομική σας υγιεινή, την επανέναρξη της σωματικής άσκησης και την σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση θα είναι μόνιμα αλλά επηρεάζονται σε ένα βαθμό σε βάθος χρόνου από πιθανές μεγάλες μεταβολές βάρους, την ηλικία και την σωματική άσκηση. Οι ουλές ξεθωριάζουν σε φυσιολογικές καταστάσεις με την πάροδο του χρόνου και γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτες. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την βελτιστοποίηση και την μακροβιότητα του αποτελέσματος καθώς και για την φροντίδα των ουλών.