• Νοσοκομεία

Νομός Χανίων

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Χανίων (Κρήτη).