• Νοσοκομεία

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ)

Διεύθυνση:Σούδα Χανίων
Τηλ.:28210 82510
Fax: 
Επιμελητής:Τσιμπώνης Κωνσταντίνος