Η αυξητική στήθους ή αυξητική μαστών περιλαμβάνει τη χρήση ενθεμάτων, κυρίως σιλικόνης, για την αύξηση του μεγέθους του στήθους. Αυξητική μαστών μπορεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις να επιτευχθεί και με έγχυση λίπους.

Η αυξητική του στήθους δεν είναι μια επέμβαση που χρησιμοποιείται για την πτώση των μαστών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με αυτή την επέμβαση που λέγεται ανόρθωση μαστών.

Καταλληλότητα για αυτή την επέμβαση έχουν οι ασθενείς :

 • με μικρομαστία ή απλασία μαστών ή ανισομαστία ή συγγενείς ανωμαλίες
 • έπειτα από απώλεια μεγάλου βάρους
 • μετά από την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία
 • με ορμονικές αλλαγές κατά τη γήρανση που επηρρεάζουν το μέγεθος του μαστού

Προεγχειρητικά, με τον Πλαστικό Χειρουργό σας θα συζητήσετε για:

 • Το ιατρικό ιστορικό σας
 • Τυχόν παθήσεις, αλλεργίες σε φάρμακα
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλκοόλ, κάπνισμα
 • Προηγούμενες επεμβάσεις
 • Πιθανούς παράγοντες κινδύνου
 • Τις χειρουργικές επιλογές σας ανάλογα με την μέθοδο
 • Τα πιθανά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, συνήθως λαμβάνονται προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας της επέμβασης σας και να λύσετε όλες τις απορίες με τον Πλαστικό Χειρουργό σας έχοντας κατα νου ότι θα υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση για την βελτίωση του σώματος σας. Η απόφαση για την επέμβαση σας θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπική χωρίς να επηρρεάζεστε από το περιβάλλον σας ή συγκεκριμένες καταστάσεις του προσωπικού σας βίου. Μην ξεχνάτε ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε είναι χειρουργική, περιλαμβάνει ουλές και οι προσδοκίες σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας βοηθήσει σε αυτό, αναλύοντας σας επακριβώς τα βήματα της επέμβασης αυτής καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για την λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τα παρακάτω:

 • Είστε όντως Πλαστικός Χειρουργός με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής;
 • Είμαι καλός/καλή υποψήφιος/α για αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη γενική κατάσταση της υγείας μου και με βάση το πρόβλημά μου;
 • Πού και πώς θα πραγματοποιήσετε την επέμβαση μου;
 • Τι χειρουργική τεχνική συνιστάται για μένα;
 • Πόσο καιρό ανάρρωσης υπολογίζετε μετεγχειρητικά, και τι είδους βοήθεια θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μου;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία μου;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιπλοκές;
 • Πώς επηρρεάζεται το αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου;
 • Πότε μπορώ να επανέλθω στην καθημερινή μου δραστηριότητα και στην σωματική άσκηση;
 • Τι είδος ενθέματος μου ταιριάζει, ποιό μέγεθος, τι γίνεται με τον θηλασμό και με τις μελλοντικές μαστογραφίες;

Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ρύθμιση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της διατροφής σας καθώς και διακοπή του καπνίσματος.

Διεγχειρητικά

 1. Αναισθησία
  Η αναισθησία που χορηγείται είναι συνήθως γενική. Ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές αναισθησίας. Ο γιατρός σας θα σας συστήσει την καλύτερη επιλογή για εσάς.
 2. Τομές και επέμβαση
  Οι τομές γίνονται σε δυσδιάκριτες περιοχές για να ελαχιστοποιήσουν τις ορατές ουλές. Εσείς και ο πλαστικός χειρούργος σας θα συζητήσετε ποιές τομές είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες θέσεις είναι κάτω από τον μαστό, στην υπομάστια πτυχή και γύρω από την θηλή,στην θηλαία άλω.
  Οι τομές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του ενθέματος, την ανατομία της περιοχής και την προτίμηση ασθενούς-Πλαστικού Χειρουργού.
  Μετά την τομή δημιουργείται χειρουργικά μια θήκη κάτω από τον μαστό σε άλλοτε άλλο επίπεδο ανάλογα με το πρόβλημα.Σε αυτή τη θήκη τοποθετείται το ένθεμα σιλικόνης. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν παροχετεύσεις για τη συλλογή υγρών.
 3. Συρραφή
  Η συρραφή των τομών πραγματοποιείται σε πολλά στρώματα και τα ράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι συνήθως απορροφήσιμα.

Μετεγχειρητικά

Μετά την επέμβαση ακολουθεί επίδεση των μαστών και συνήθως τοποθετείται ένας ειδικός στηθόδεσμος.

Θα πρέπει να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος, τη φαρμακευτική αγωγή, και για τις επισκέψεις που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά για την παρακολούθηση της επέμβασης από τον πλαστικό χειρουργό σας καθώς και για την ατομική σας υγιεινή, την επανέναρξη της σωματικής άσκησης και την σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση θα είναι μόνιμα αλλά επηρρεάζονται σε ένα βαθμό σε βάθος χρόνου από πιθανές μεγάλες μεταβολές βάρους, την ηλικία και την σωματική άσκηση. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την βελτιστοποίηση και την μακροβιότητα του αποτελέσματος καθώς και για την φροντίδα των ουλών.