Αυξητική γλουτών

Η αυξητική γλουτών είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για να βελτιώσει το περίγραμμα, το μέγεθος ή/και τη μορφή των γλουτών όταν είναι άδειοι ή υποτονισμένοι.

Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των ενθεμάτων γλουτών, της χρήσης λίπους ή με συνδυασμό των δύο. Τα ενθέματα γλουτών είναι ενθέματα σιλικόνης που τοποθετούνται μέσα στους ιστούς του γλουτού. Η αύξηση γλουτών μέσω της χρήσης λίπους περιλαμβάνει τη μεταφορά του λίπους από μια άλλη περιοχή του σώματος στους γλουτούς.

Ανόρθωση γλουτών

Η ανόρθωση γλουτών βελτιώνει τη μορφή και τον τόνο του υποκείμενου ιστού που υποστηρίζει το δέρμα και το λίπος στην περιοχή των γλουτών στις περιπτώσεις εκείνες που οι γλουτοί είναι πτωτικοί. Η γήρανση, η εγκυμοσύνη, οι σημαντικές διακυμάνσεις στο βάρος και γενετικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην κακή ελαστικότητα των ιστών που μπορεί να οδηγήσει στη χαλάρωση των γλουτών. Η ανόρθωση των γλουτών μπορεί να συνδυαστεί και με την αυξητική των γλουτών.

Προεγχειρητικά, με τον Πλαστικό Χειρουργό σας θα συζητήσετε για:

 • Το ιατρικό ιστορικό σας
 • Τυχόν παθήσεις, αλλεργίες σε φάρμακα
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλκοόλ, κάπνισμα
 • Προηγούμενες επεμβάσεις
 • Πιθανούς παράγοντες κινδύνου
 • Τις χειρουργικές επιλογές σας ανάλογα με την μέθοδο
 • Τα πιθανά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, συνήθως λαμβάνονται προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας της επέμβασης σας και να λύσετε όλες τις απορίες με τον Πλαστικό Χειρουργό σας έχοντας κατά νου ότι θα υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση για την βελτίωση του σώματος σας. Η απόφαση για την επέμβαση σας θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπική χωρίς να επηρεάζεστε από το περιβάλλον σας ή συγκεκριμένες καταστάσεις του προσωπικού σας βίου. Μην ξεχνάτε ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε είναι χειρουργική, περιλαμβάνει ουλές και οι προσδοκίες σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας βοηθήσει σε αυτό, αναλύοντας σας επακριβώς τα βήματα της επέμβασης αυτής καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για την λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τα παρακάτω:

 • Είστε όντως Πλαστικός Χειρουργός με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής;
 • Είμαι καλός/καλή υποψήφιος/α για αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη γενική κατάσταση της υγείας μου και με βάση το πρόβλημά μου;
 • Πού και πώς θα πραγματοποιήσετε την επέμβαση μου;
 • Τι χειρουργική τεχνική συνιστάται για μένα;
 • Πόσο καιρό ανάρρωσης υπολογίζετε μετεγχειρητικά, και τι είδους βοήθεια θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μου;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία μου;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιπλοκές;
 • Πώς επηρεάζεται το αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου;
 • Πότε μπορώ να επανέλθω στην καθημερινή μου δραστηριότητα και στην σωματική άσκηση;

Πριν το χειρουργείο μπορεί να σας ζητηθεί πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ρύθμιση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της διατροφής σας καθώς και διακοπή του καπνίσματος.

Διεγχειρητικά

Η επέμβαση της αυξητικής γλουτών με ενθέματα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Αναισθησία
  Η αναισθησία που χορηγείται είναι συνήθως γενική. Ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές αναισθησίας. Ο γιατρός σας θα σας συστήσει την καλύτερη επιλογή για εσάς.
 2. Τομές και επέμβαση
  Οι τομές γίνονται συνήθως στην άνω και έσω επιφάνεια των γλουτών και παρασκευάζεται η θήκη που θα υποδεχθεί το ένθεμα σιλικόνης. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι σιλικόνες.
 3. Συρραφή
  Οι τομές συρράπτονται σε πολλά στρώματα συνήθως με απορροφήσιμα ράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν παροχετεύσεις για τη συλλογή υγρών.

Η επέμβαση της αυξητικής γλουτών με λιπομεταφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Αναισθησία
  Η αναισθησία που χορηγείται είναι συνήθως γενική. Ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές αναισθησίας. Ο γιατρός σας θα σας συστήσει την καλύτερη επιλογή για εσάς.
 2. Τομές και επέμβαση
  Οι τομές που γίνονται είναι πολλαπλές αλλά πολύ μικρές και συνήθως μικρότερες του ενός εκατοστού. Οι τομές αυτές γίνονται στις περιοχές από όπου θα ληφθεί το λίπος αλλά και στην περιοχή των γλουτών. Στη συνέχεια, έπειτα από συγκεκριμένη προετοιμασία αναρροφάται το λίπος και ακολουθεί επεξεργασία του. Έπειτα το λίπος με ειδικές κάνουλες εγχύεται στις περιοχές των γλουτών.
 3. Συρραφή
  Οι τομές συρράπτονται συνήθως με μη απορροφήσιμα ράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν παροχετεύσεις για τη συλλογή υγρών.

Η επέμβαση της ανόρθωσης των γλουτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Αναισθησία
  Η αναισθησία που χορηγείται είναι συνήθως γενική. Ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές αναισθησίας. Ο γιατρός σας θα σας συστήσει την καλύτερη επιλογή για εσάς.
 2. Τομές και επέμβαση
  Οι τομές γίνονται συνήθως στην άνω επιφάνεια των γλουτών και αρκετά κάτω από την μέση ώστε να καλύπτονται από το εσώρουχο. Το δέρμα που περισσεύει αφαιρείται. Σε άλλες τεχνικές οι τομές μπορεί να γίνονται στο κάτω μέρος των γλουτών. Θα συζητήσετε την καλύτερη μέθοδο για εσάς με τον Πλαστικό Χειρουργό σας.
 3. Συρραφή
  Οι τομές συρράπτονται σε πολλά στρώματα συνήθως με απορροφήσιμα ράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν παροχετεύσεις για τη συλλογή υγρών.

Μετεγχειρητικά

Μετά την όποια από τις παραπάνω επεμβάσεις ακολουθεί επίδεση των τραυμάτων και συνήθως τοποθετείται ένα ελαστικό ένδυμα που ασκεί πίεση για την επιτάχυνση της επούλωσης και την μείωση του οιδήματος και της πιθανότητας αιματωμάτων. Θα χρειαστεί να αποφύγετε για αρκετό χρονικό διάστημα την καθιστική θέση.

Θα πρέπει να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος, τη φαρμακευτική αγωγή, και για τις επισκέψεις που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά για την παρακολούθηση της επέμβασης από τον πλαστικό χειρουργό σας καθώς και για την ατομική σας υγιεινή, την επανέναρξη της σωματικής άσκησης και την σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση θα είναι μόνιμα αλλά επηρεάζονται σε ένα βαθμό σε βάθος χρόνου από πιθανές μεγάλες μεταβολές βάρους, την ηλικία και την σωματική άσκηση. Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την βελτιστοποίηση και την μακροβιότητα του αποτελέσματος καθώς και για την φροντίδα των ουλών.