Τελευταία μέσα από τα ΜΜΕ δημιουργείται μια σύγχυση για το ποιος διενεργεί επεμβάσεις αισθητικής ή κοσμητικής χειρουργικής.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού αποφάσισε ορισμένες ενέργειες μέσα από το site της εταιρείας.

Η Αισθητική Χειρουργική είναι ο κλάδος της Πλαστικής Χειρουργικής και μόνο τα μέλη της ΕΕΠΕΑΧ έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Ο τίτλος Αισθητικός Χειρουργός, ή Αισθητικός Ιατρός, Κοσμητική Ιατρική κ.α., σκοπό έχουν να παραπλανήσουν και όποιοι τους χρησιμοποιούν δεν είναι Πλαστικοί Χειρουργοί και δεν έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Αισθητική Χειρουργική.

Επίσης πολλοί γιατροί άλλων ειδικοτήτων προσπαθούν να παραπλανήσουν το κοινό ότι είναι ειδικοί σε μια επέμβαση ή είναι πρωτοπόροι σε κάποια αγνώστου προελεύσεως και πιστοποιήσεως μέθοδο, με ελκυστικό τίτλο που καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει.

Επειδή οι θεσμικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΑΧ αποφάσισε να προστατεύσει την υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού με ενημερωτικές ενέργειες.

Ο κάθε υποψήφιος "ασθενής" Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να ξέρει:

  • Η Πλαστική Χειρουργική είναι πραγματική χειρουργική. Όλες οι επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής αισθητικές ή επανορθωτικές απαιτούν την προετοιμασία, το σωστό σχεδιασμό και έχουν τις ενδείξεις τους όπως όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις. Για ένα σωστό και ασφαλές αποτέλεσμα οι υποψήφιοι "ασθενείς" πρέπει να κάνουν την ανάλογη έρευνα για να βρουν τον κατάλληλο Πλαστικό Χειρουργό.
  • Η Αισθητική Χειρουργική είναι Πλαστική Χειρουργική. Ακόμη και εάν οι επιπλοκές αισθητικών επεμβάσεων είναι λίγες, ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να τις αντιμετωπίσει και να τις προλάβει. Η Αισθητική Χειρουργική είναι η εξέλιξη της Επανορθωτικής Χειρουργικής και μόνο οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι Πλαστικοί Χειρουργοί είναι ικανοί να τις εκτελούν.
  • Τα μέλη της ΕΕΠΕΑΧ είναι όλοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τέτοιου είδους επεμβάσεις και οι "ασθενείς" θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σ' αυτούς.
  • Η εκπαίδευση των Πλαστικών Χειρουργών είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Υγείας και από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά όργανα.

Τα Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ είναι:

  • Εκπαιδευμένοι πλήρως σε όλες τις επεμβάσεις Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής.
  • Ακολουθούν πιστά τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας των Ιατρικών Συλλόγων και της Εταιρείας.
  • Ακολουθούν συνεχιζόμενη εκπαίδευση σ' όλα τα θέματα της ειδικότητας και είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Κατάλογος Μελών της ΕΕΠΕΑΧ