Με σκοπό την αρτιότερη ενημέρωσή του κοινού και την ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας των μελών της Εταιρίας, ο ανανεωμένος ιστότοπος της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόμβο ενημέρωσης και επικοινωνίας σε θέματα που αφορούν στην πλαστική επανορθωτική και αισθητική χειρουργική. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειαζόμαστε την ενεργή συμβολή όλων σας, προτείνοντας και ενημερώνοντας οι ίδιοι για θέματα που αφορούν στον κλάδο.