ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις Γαλλικές Αρχές Υγείας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως τα ενθέματα PIP και ROFILMedro περιείχαν βιομηχανική σιλικόνη και όχι την ενδεδειγμένη ιατρική σιλικόνη. Τα ανωτέρω ενθέματα δημιουργούν ρήξη και δεν πληρούν τις απαιτούμενες διεθνείς προϋποθέσεις (standards). Γι' αυτό τον λόγο η χρήση των ανωτέρω ενθεμάτων απαγορεύθηκε Πανευρωπαϊκά τον Απρίλιο του 2010.

Οι οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής είναι σύμφωνες με αυτές της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής – ISAPS International Society of Aesthetic Plastic Surgery- και προτείνεται οι ασθενείς να επικοινωνήσουν με τους Πλαστικούς Χειρουργούς για να ζητήσουν τον τύπο του ενθέματος που έχει χρησιμοποιηθεί.

Έχει διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω ενθέματα δεν είναι τοξικά και δεν προκαλούν καρκινογένεση, ενώ μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές λόγω ρήξης. Φαίνεται πως η λεμφαδενοπάθεια είναι ένα σύμπτωμα που προκαλείται από την ρήξη των ενθεμάτων σε σχέση με φλεγμονή ή όχι στην περιοχή του στήθους.

Όλες οι ασθενείς που παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα ή ρήξη των ενθεμάτων θα πρέπει να αφαιρέσουν τα ενθέματα.

Οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους γιατρούς των και να παρακολουθούνται τακτικά (κάθε 6 μήνες υπερηχογράφημα και κάθε χρόνο μαγνητική τομογραφία). Εάν οι ασθενείς χωρίς συμπτώματα και ρήξη επιθυμούν να αφαιρέσουν προληπτικά τα ενθέματα μπορούν να το κάνουν χωρίς πανικό.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο αριθμός των ενθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα είναι ελάχιστος.

Τα μέλη της ΕΕΠΕΑΧ είναι πρόθυμα να βοηθήσουν οποιαδήποτε ασθενή έχει πρόβλημα και να συστήσουν την κατάλληλη αντιμετώπιση. Τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι Πλαστικοί Χειρουργοί με διεθνή αναγνώριση και συνεχώς ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους.

Στην κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. αποφάσισε ότι όλα τα Μέλη της μπορούν να αφαιρέσουν τα ανωτέρω ενθέματα από τις ασθενείς χωρίς ιατρική αμοιβή.