ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ομαδικό Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης με τους Lloyd’s παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοντζιά στο τηλ. 210 6727591 προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να ενημερωθούν αναλυτικά. Υπενθυμίζεται ότι το προνόμιο για την ομαδική ασφάλιση δίδεται στα οικονομικά ενήμερα έως και το 2013 Τακτικά Μέλη της εταιρείας (για να ενημερωθείτε σχετικά με τη συνδρομή σας στην ΕΕΠΕΑΧ μπορείτε να επικοινωνείτε στα γραφεία της εταιρείας Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-17.00).

Για το Δ.Σ.

Δρ Α. Μανδρέκας
Πρόεδρος

Δρ. Π. Μάνταλος
Γεν. Γραμματέας