ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ενημέρωση του επιστημονικού προγράμματος και αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών του συνεδρίου.