Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια για ενημέρωση των στοιχείων των Μελών μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικά, μέσω e-mail, τυχόν αλλαγές/ή και διορθώσεις των στοιχείων σας που εμφανίζονται στο site της εταιρείας www.hespras.gr, στην ενότητα «Μέλη».

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

Δρ. Μ. Ταραμπέ
Πρόεδρος ΕΕΠΕΑΧ

Δρ. Π. Μάνταλος
Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΕΑΧ