Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. καλεί σε Καταστατική Συνέλευση τα μέλη της στις 18 Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο PDF.