Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. ότι οι πιστοποιήσεις για τις εξετάσεις της EBOPRAS από μέρους της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. θα παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο στα οικονομικά ενήμερα Τακτικά και Πάρεδρα Μέλη της Εταιρείας.

Για το ΔΣ

Δρ. Μ. Ταραμπέ
Πρόεδρος

Δρ. Π. Μάνταλος
Γεν. Γραμματέας