Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 45ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.30-20:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου).

Διάρθρωση Μαθήματος

Σημείωση: Λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Παναγιώτου δεν θα πραγματοποιηθεί η παρουσίασή του, και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω video υπό το συντονισμό του κ. Π. Μάνταλου.

18.30 - 20.00:
VIDEO: "Cheek Lift", (Joel. J. Feldman)
VIDEO: "MACS-Lift Short Scar Face Lift: Rationale and Mechanics" (A. Verpaele, P. Tonnard)