Προς τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις Εθνικές Εταιρείες έχει ήδη ξεκινήσει καταγραφή Κατευθυντηρίων Οδηγιών.

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τόσο Παθολογικές, όσο και Χειρουργικές ειδικότητες, ενώ στην πρόσκληση αυτή έχουν ήδη ανταποκριθεί επιτυχώς πολλές από τις Εθνικές Επιστημονικές Εταιρείες.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής θέλοντας να διαμορφώσει Κατευθυντήριες Οδηγίες (ΚΟ) με ισχυρή επιστημονική συναίνεση, ενσωματώνοντας όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, καλεί όλα τα Τακτικά Μέλη της να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε ομάδες επεξεργασίας και προετοιμασίας ΚΟ ή να υποβάλλουν Κατευθυντήριες Οδηγίες, που γνωρίζουν ή ακολουθούν.

Οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες μπορούν να αναφέρονται σε όλο το φάσμα και γνωστικό αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής, ενδεικτικά: σε αισθητικές επεμβάσεις, σε συγγενείς ανωμαλίες, σε τραύματα, έγκαυμα, αποκατάσταση μαστού, μικροχειρουργική, χειρουργική άκρας χειρός, κατακλίσεις και όσα άλλα θέματα κρίνετε απαραίτητα στην ειδικότητά μας.

Θα ακολουθήσει επεξεργασία των ΚΟ που θα υποβληθούν πριν κατατεθούν στο Υπουργείο Υγείας.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω e-mail έως 15.4.2015.

Πρόεδρος
Δρ. Μιχαήλ Ταραμπέ

Γενικός Γραμματέας
Δρ. Παναγιώτης Μάνταλος