Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 στις 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας (Ξενίας 32, Ζωγράφου 157 71, Αθήνα).

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του νέου καταστατικού «Τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου … Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος (2015)»

Προκειμένου να αποφευχθεί αργοπορία και συνωστισμός στην έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως θα παρακαλούσαμε οι οικονομικές σας εκκρεμότητες να τακτοποιηθούν πρωθύστερα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Υπενθυμίζεται ότι έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε τις συνδρομές σας είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμου: 5045-074152-076, είτε στα γραφεία της Εταιρίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία.

Να σημειωθεί ότι μετά τις τροποποιήσεις του νέου καταστατικού και όπως αναφέρεται στο άρθρο 14α τα μέλη της Εταιρείας πλέον θα καλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με ατομικές προσκλήσεις ηλεκτρονικά … εκτός αν μέλος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αποστολή των προσκλήσεων ηλεκτρονικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Μεταστέγαση γραφείων ΕΕΠΕΑΧ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του Δ.Σ.,

Πρόεδρος
Δρ. Μιχαήλ Ταραμπέ

Γενικός Γραμματέας
Δρ. Παναγιώτης Μάνταλος

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση.