Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) ως οργανωτικός φορέας διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή οργανωτικού γραφείου που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις αναλυτικές προϋποθέσεις στο συνημμένο έγγραφο.