Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών έως 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Μάθετε περισσότερα.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις Ελεύθερες Ανακοινώσεις και τη διαδικασία υποβολής τους.

Εκτενείς Ανακοινώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις Εκτενείς Ανακοινώσεις και τη διαδικασία υποβολής τους.

E-Posters

Μάθετε περισσότερα για τα E-Posters και τη διαδικασία υποβολής τους.

Ιστότοπος Συνεδρίου

hesprascongress.com