Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στις 18.00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, Μέγαρο ΑΤΡΙΝΑ, Κτήριο Β. 2oς όροφος)

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του καταστατικού «Τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου … Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος (2017)».

Προκειμένου να αποφευχθεί αργοπορία και συνωστισμός στην έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως θα παρακαλούσαμε οι οικονομικές σας εκκρεμότητες να τακτοποιηθούν πρωθύστερα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Υπενθυμίζεται ότι έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε τις συνδρομές σας είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, είτε στα γραφεία της Εταιρίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία.

Τράπεζα Πειραιώς
Aρ. Λογαριασμού: 5045-074152-076
IBAN: GR 15 0172 0450 0050 4507 4152 076
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  1. Απολογισμός 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. (2017)
  2. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Πρόεδρος: Μιχαήλ Ταραμπέ
Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Αθανασόπουλος

Πρόκληση σε Γενική Συνέλευση 2017

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή πρόσκλησης στη Γενική Συνέλευση 2017.