Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα έγγραφα που αφορούν πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών για την κάλυψη των δύο κενών θέσεων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της μίας κενής θέσης μέλους του Τμήματος Συγγενών Ανωμαλιών και Παίδων,

καθώς και έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας, έγγραφο εξουσιοδότησης και υπόδειγμα δήλωσης για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (4 επισυναπτόμενα έγγραφα).

Στις 24.3.2018 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή πίτας της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος: Δρ. Μ. Ταραμπέ
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Η. Αθανασόπουλος

Συνημμένα Έγγραφα

Επιστολή Γενικής Συνέλευσης & Εκλογές Μελών 2018

Δήλωση Υποψηφιότητας Εκλογές 2018

Εξουσιοδότηση Εκλογές 2018

Δήλωση για Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 2018

Δελτίο Υποψηφιοτήτων 2018