Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί το Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. έχει προκαλέσει σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ για τη διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών για την κάλυψη των δύο κενών θέσεων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της μίας κενής θέσης μέλους του Τμήματος Συγγενών Ανωμαλιών και Παίδων.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας, όπου θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη κοπή πίτας της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος: Δρ. Μ. Ταραμπέ
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Η. Αθανασόπουλος

Συνημμένα Έγγραφα

Δελτίο Υποψηφιοτήτων 2018