Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού για αδειοδότηση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και σε δερματολόγους και μετά από επιθυμία μελών της Εταιρείας μας

Σας προσκαλούμε για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό κοινής δράσης σε έκτακτη διαβούλευση την Τρίτη 10 Ιουλίου και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να συγκληθεί λόγω των χρονικών περιορισμών που ορίζει το καταστατικό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μ. Ταραμπέ
Η. Αθανασόπουλος

Συνημμένα Έγγραφα

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως