Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΕΠΕΑΧ συγκλονισμένη από την τραγωδία που έπληξε την χώρα μας με καταστροφικά αποτελέσματα και προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σε πρώιμο και απώτερο στάδιο των εγκαυματιών των πληγέντων περιοχών.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ σε όλα τα μέλη της όπως ενημερώσουν άμεσα την ΕΕΠΕΑΧ (μέσω e-mail) για την εθελοντική διαθεσιμότητά τους για δωρεάν περίθαλψη και παρακολούθηση στα ιατρεία τους ή/και στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία τους προκειμένου να συνταχθεί λίστα εθελοντών πλαστικών επανορθωτικών και αισθητικών χειρουργών ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς για την προσφορά τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Πρόεδρος: Μιχαήλ Ταραμπέ
Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Αθανασόπουλος