Ημερομηνια 7-9 Ιουνίου 2019

Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Περισσότερες πληροφορίες https://era.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-24.05.pdf


7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος