Αγαπητοί Συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε την πραγματοποίηση Μετεκπαιδευτικής Προσυνεδριακής Διημερίδας στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2019 που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη

Η διημερίδα έχει μοριοδοτηθεί από τον ΠΙΣ με 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMEs - CPDs)

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα