Πρόσκληση σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Οκτώβριος 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα την επιστολή-πρόσκληση σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, καθώς και έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας για τις αρχαιρεσίες της ΕΕΠΕΑΧ- Οκτώβριος 2019, έγγραφο εξουσιοδότησης και υπόδειγμα δήλωσης για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (4 επισυναπτόμενα έγγραφα).

Επιστολή Γενικής Συνέλευσης 2019

Δήλωση Υποψηφιότητας εκλογές 2019

Δήλωση για ηλεκτρονική ψηφοφορία 2019

Εξουσιοδότηση εκλογές 2019

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς

Πρόεδρος: Δρ. Μ. Ταραμπέ

Γεν. Γραμματέας: Η. Αθανασόπουλος