Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου μετά το πέρας του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. 

Επισυναπτόμενο σας αποστέλλουμε το ψηφοδέλτιο για τις αρχαιρεσίες της ΕΕΠΕΑΧ 2019. Να σημειωθεί ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στο website της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ www.hespras.gr.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μ. Ταραμπέ

Η. Αθανασόπουλος

Συνημμένα Έγγραφα

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ