Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας το κοινό δελτίο τύπου της ΕΕΠΕΑΧ και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας που ανακοινώθηκε στα μέσα ενημέρωσης μετά το Διεταιρικό Συμπόσιο με θέμα "Αναπλαστικό Τ-Λέμφωμα Σχετιζόμενα με τα Ενθέματα Μαστών" που έλαβε χώρα στα πλαίσια του 30ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου.

Θα ακολουθήσει σύντομα επικαιροποιημένη ενημέρωση και με τα επιστημονικά συμπεράσματα του Συμποσίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η.Αθανασόπουλος

Σ.Βούρτσης