Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00

 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το  Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00

Να σημειωθεί ότι ο τρόπος συμμετοχής σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ λόγω του COVID -19.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε αναλυτικά από την επισυναπτόμενη επιστολή

Επιστολή 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Πρόεδρος    Η. Αθανσόπουλοσ   

 Γεν. Γραμματέας  Σ. Βούρτσης