Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 στις 12.00

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 

Να σημειωθεί ότι ο τρόπος συμμετοχής σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ λόγω του COVID -19.

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε αναλυτικά από την επισυναπτόμενη επιστολή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Η. Αθανασόπουλος                    Σ. Βούρτσης

   Πρόεδρος                          Γεν. Γραμματέας