Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, βάσει της από 22.10.2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ., και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ισχύοντος Καταστατικού καλεί σε Καταστατική Συνέλευση όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Η. Αθανασόπουλος        Σ. Βούρτσης