Τοποθεσία

Rodos Palace Hotel
Rhodos Island

21st SIS WORLD CONGRESS ON BREAST CANCER & BREAST HEALTHCARE

Τετάρτη, 03 Μαΐου 2023 - Σάββατο, 06 Μαΐου 2023

Συνέδρια

Τίτλος: 21st  SIS World Congress on Breast Cancer and Breast Healthcare

Ημερομηνία: 3-6 Μαϊου 2023

Τόπος: Rodos Palace International Conference Center

Περισσότερες πληροφορίες: https://21sisbreastcongress.com/

Αφίσα

Ανακοίνωση