Τοποθεσία

Limassol - Cyprus
Limassol

1st Mediterranean Conference of Plastic Surgery Innovations

Σάββατο, 27 Μαΐου 2023 - Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Συνέδρια

Τιτλος: 1st Mediterranean Conference of Plastic Surgery Innovations.

Theme: Microsurgery

28-29 Μαΐου 2023

Λευκωσία Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες: www.innovationsplasticsurgery.com

Preliminary agenda January 2023