Τοποθεσία

Athens

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 - Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024

Συνέδρια

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος

Crowne Plaza, Αθήνα

27-29 Ιουνίου 2024

More info https://melanoma2024.gr/